Machtiging Automatische incasso contributie TVA

Door invulling van deze doorlopende machtiging

Webformulier

geeft u toestemming aan
Naam:              T.V. Assendelft
Adres:              Postbus 21, 1566 ZG, Assendelft
Incassant ID:    NL83ZZZ406171730000
Reden betaling: Contributie TVA

om doorlopende incasso-opdrachten voor de betaling in 3 termijnen (januari, april en juni) van de jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van T.V. Assendelft te sturen naar uw bank.
Tevens machtigt u T.V. Assendelft om bedragen van uw rekening af te laten schijven en machtigt u  uw bank om doorlopend bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van T.V. Assendelft.
Deze machtiging geldt tot wederopzegging of tot het einde van het lidmaatschap.

Als u het niet eens bent met één of meerdere afschrijvingen kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na de betwiste afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.