Gedragsregels en fairplay

Fair Play

Op en naast de tennisbaan dient iedereen, van pure recreant tot toptennisser, tennisleraar, scheidsrechter, toeschouwer, ouder of bestuurder/vrijwilliger zich eerlijk en sportief te gedragen. De KNLTB is daarom in 2014 gestart met het project integriteit.

TVA heeft integriteit, in alle geledingen van de tennissport, hoog in het vaandel staan. In de strijd tegen ongewenst gedrag zijn er gedragscodes voor verschillende doelgroepen en is een Reglement Fair Play opgesteld door de KNLTB, waar iedereen onder valt en zich aan heeft te houden. Wij proberen met deze aanpak bewustwording te creëren bij iedereen en te voorkomen dat misdragingen plaatsvinden. Deze aanpak moet er daarnaast ook voor zorgen dat een overtreding van de nieuwe gedragscodes – een ‘misdraging’ – daadwerkelijk aangepakt wordt. Onder een misdraging wordt verstaan ‘een overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglementen en statuten van de KNLTB dan wel TVA'. Ernstige misdragingen zullen veelal betrekking hebben op seksuele intimidatiematchfixing en onsportief gedrag, het toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven. 

TVA wil dat de tennissport sportief, veilig en respectvol blijft, want dit draagt bij aan een plezierige sportbeoefening. Het zorgt ervoor dat leden het plezier in het tennis behouden.

Gedragsregels

Als tennisvereniging hebben we bepaalde normen, waarden en gedragsregels waarvan wij verwachten dat leden ze herkennen en naleven. Samen met de KNLTB houden we de volgende 14 gedragsregels aan:

 • Iedereen is welkom in de tennissport ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of seksuele geaardheid
 • Toon respect voor de tegenstander, andere leden en bezoekers, op en buiten het tennispark
 • Schud de hand van je tegenstander(s) voor en na de wedstrijd
 • Plezier staat voorop, haal het beste uit jezelf
 • Speel volgens de regels en zeg eerlijk als een bal in of uit is
 • Tellen doe je hardop, heb je geen toeschouwers voor nodig
 • Ouders, publiek en trainers bemoeien zich niet met wedstrijden
 • Jij beslist over ballen aan jouw kant, je tegenstander aan zijn of haar kant, vertrouw elkaar
 • Een compliment voor een goede bal (van je tegenstander) is heel normaal
 • Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag
 • Rackets zijn om mee te tennissen, niet om mee te gooien
 • Schelden, vloeken, discrimineren en pesten horen niet thuis op en naast de tennisbaan, beheers je
 • De wedstrijd eindigt gezellig in de kantine
 • Laat de tennisbaan, clubaccommodatie en kleedruimtes netjes achter, kost weinig moeite

Bij het niet naleven van deze regels moeten in beginsel betrokkenen zelf elkaar hierop aanspreken. Bij een conflict kan het bestuur of een door het bestuur aangewezen persoon een bemiddelende rol spelen. Het schorsen van een lid is de uiterste sanctie die het bestuur kan opleggen.