Baan- en afhangreglement

T.V.A. heeft een baan- en afhangreglement. Ieder lid wordt geacht zich aan deze reglementen te houden. Voor het afhangen is vanaf 17 februari 2008 een elektronisch afhangsysteem met zgn. “touchscreen” beschikbaar.
 
Keuze:
Er is gekozen voor het systeem van afhangbord.nl, een systeem wat zich reeds bewezen heeft en qua kosten en gebruiksvriendelijkheid uitsteekt boven andere systemen.
Gebruik:
De gebruiksinstructie voor de leden is heel erg simpel: haal uw (geldige!) ledenpas door de kaartlezer en druk op het scherm (touchscreen). Het is uitsluitend mogelijk banen te reserveren door minimaal 2 spelers/sters.
Speeltijden:
Met de ingebruikname van dit systeem wordt ook gewerkt met verschillende speeltijden: voor een single partij wordt 25 minuten gereserveerd, voor een dubbel/mix partij wordt 35 minuten gereserveerd. Door het systeem wordt altijd de eerst mogelijke baan vrijgegeven.
 
Baanreglement
Het baanreglement (art. 23 huishoudelijk reglement) is er om een vlot en efficiënt gebruik van de tennisbanen mogelijk te maken.
Men is verplicht zich te houden aan het baanreglement, tenzij door het bestuur en/of commissie namens het bestuur anders wordt bepaald.
Leden van het bestuur en/of commissies namens het bestuur zijn gerechtigd iedereen die zich niet aan het baanreglement houdt van de baan te verwijderen.
 
De volgende regels vormen het baanreglement:
Alle leden van T.V.A. met een geldig lidmaatschapspasje hebben recht van spelen op de tennisbanen, m.u.v. banen welke beschikbaar zijn/worden gesteld voor training, diverse competities en bijzondere evenementen.
Om te kunnen spelen moet een ieder gebruik maken van het afhangsysteem, dat is opgehangen aan de muur, tussen de gangdeur en de bar, in de kantineruimte.
Voor het gebruik van het systeem wordt verwezen naar de regels van het afhangsysteem.
Men mag zich alleen op de banen bevinden in tenniskleding zoals door de KNLTB, met inachtneming van de modetrend, is voorgeschreven (art. 23 huishoudelijk reglement)
Men mag zich alleen op de banen bevinden met tennisschoenen geschikt voor tennissen op kunstgrasbanen.
Men mag zich niet op de banen begeven met het doel te gaan tennissen; wanneer er plassen op de banen staan, sneeuw op de banen ligt, er sprake is van opdooi of de netten neergelaten zijn.
Op de banen mag NIET worden gerookt.
Het is NIET toegestaan om glas en/of scherpe voorwerpen mee te nemen de baan op.
Alles wat men legaal meeneemt op de baan, dient weer mee terug te worden genomen bij het verlaten van de baan. Er mag NIETS worden achtergelaten.
Leden dienen m.b.t. (het gebruik van) de banen de aanwijzingen van verantwoordelijke) bestuursleden en/of commissieleden onverwijld op te volgen (art. 23 huishoudelijk reglement)
Schade, toegebracht door onjuist gebruik van de accommodatie, zal in beginsel worden verhaald (art. 27 huishoudelijk reglement)
 
Afhangreglement
Het afhangsysteem is er om een vlot en efficiënt gebruik van de tennisbanen mogelijk te maken. Men is verplicht zich te houden aan het afhangsysteem, tenzij door het bestuur en/of commissie namens het bestuur anders wordt bepaald.
Leden van het bestuur en/of commissies namens het bestuur zijn gerechtigd iedereen die zich niet aan het afhangsysteem houdt van de baan te verwijderen.
 
De volgende regels vormen het afhangsysteem:
Om te kunnen spelen moet iedereen gebruik maken van het afhangsysteem, dat is opgehangen aan de muur, tussen de gangdeur en de bar, in de kantineruimte. Hiervoor dient men het (KNLTB)lidmaatschapspasje, dat na het betalen van de contributie wordt verstrekt, te gebruiken. Indien men wil spelen, dient men minimaal 2 (twee) pasjes (enkel) of vier (vier) pasjes (dubbel/mix) door de paslezer van het afhangsysteem te halen. Als u geen gebruik maakt van de reservering via dit systeem, bent u niet speelgerechtigd.
Als men heeft gereserveerd dient men op het tennispark aanwezig te blijven. De reservering vervalt op het moment dat een van de spelers het park verlaat. De banen dienen zoveel mogelijk bezet te worden.
Er mag slechts voor 1 (één) tennisbeurt worden afgehangen. Het gebruik van andermans pasje is verboden.
De speelduur voor enkelspel is 25 minuten en voor dubbel- en mixspel 35 minuten. Dit wordt door het systeem automatisch toegewezen d.m.v. het aantal pasjes dat door de paslezer wordt gehaald. Zolang er geen wachtenden zijn, mag er worden doorgespeeld.
Bij het einde van de maximale speeltijd brengt een van de wachtenden de spelenden op correcte wijze op de hoogte.
Juniorleden dienen na 19.30 uur voorrang te geven aan Seniorleden. Juniorleden die seniorencompetitie spelen mogen ’s avonds wel spelen;
De banen zijn geopend tot 23.00 uur. De banen zijn verlicht. De laatste speler dient altijd de lampen uit te doen.
 
 
De volgende regels vormen de introducéregeling:
 
Een lid met introducé (art. 30 huishoudelijk reglement):
  • kan alleen gebruik maken van een der banen indien er banen vrij beschikbaar zijn;
  • kan geen leden van de baan sturen, ook niet door middel van het afhangsysteem;
  • dient voor het betreden van de baan zijn/haar naam en die van de introducé, inclusief datum, op de introducélijst te vermelden;
  • de kosten per introducé per bezoek zullen door het bestuur jaarlijks worden vastgesteld;
  • de kosten zullen jaarlijks, gelijk met de contributie, met het betreffende lid worden verrekend.
Bij het niet naleven van de voornoemde regels, kan onmiddellijke schorsing van het betreffende lid volgen en kan vervolgens een voorstel tot ontzegging van het lidmaatschap gedaan worden.
 
Bestuur, T.C. en J.C. van T.V.A.                        Assendelft, 16.01.2008