Contributie

Contributie 2021/2022

Senior € 150,--
Senior Daglid € 100,-
15 – 16 jaar € 100,--
11 – 14 jaar  €   80,--
6 – 10 jaar €   70,--
Donateur  €   37,--
Introducé * €     7,50
* Door een lid mag 3 keer per jaar gratis geïntroduceerd worden. De kosten van het aantal introducties boven de 3 keer, zullen met het lid verrekend worden (art. 31 van het Huishoudelijk Reglement).