Bardienst IJspegel

Tijdens het meedoen aan het IJspegel Toernooi wordt er van alle koppels verwacht een keertje bardienst te draaien tijdens het toernooi. Dit zal altijd gepland zijn op een dag waarop u ook speelt.

NOOT: uw kantinediensten zijn in deze situatie beperkt, maar zeer belangrijk!
(een klein deel van de speelperiode worden deelnemers hiervoor apart ingedeeld; een uur voordat de eigen partij begint: vanaf 16:00 uur is er vaste bardienst)

Bij het vinden van vervang(st)ers dienen deze ook de eventuele kantinedienst over te nemen.

 

Schema bardiensten IJspegel