Nieuws

CORONA UPDATE

UPDATE VAN 21 MEI

Beste TVA leden,

Goed nieuws! Met de recente door het kabinet aangekondigde versoepelingen hebben zowel gemeente als KNLTB groen licht gegeven om per heden weer te dubbelen. De overige regels blijven vooralsnog gehandhaafd.

Baan reserveren:

Omdat het clubhuis vooralsnog gesloten blijft, is het reserveren van een baan via de KNLTB club app noodzakelijk.

 • Een baan reserveren kan maximaal 3 dagen van tevoren
 • Een baan reserveren kan alleen voor een heel uur
 • Maximaal 1 reservering per dag
 • U kunt maximaal 4 keer in de week een uur reserveren.
 • Vergeet niet uw reservering te annuleren, mocht u verhinderd zijn

We beseffen dat het reserveren van hele uren voor een baan op sommige tijdsblokken een grote druk zal geven, en dat niet iedereen op het door zijn of haar gewenste tijdstip zal kunnen spelen. De afgelopen periode liet zien dat eigenlijk alleen op doordeweekse avonden, op de tijdsblokken van 19.00 uur en 20.00 uur een probleem ontstaat. We vragen u  daarom om even goed te kijken naar een betere spreiding. Tennissen is ook in het weekend en overdag heel erg leuk. Ook van 21.00 tot 23.00 uur is het vaak heerlijk spelen.

Nog even ter herinnering:

 • Blijf thuis als je een van de volgende symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (tot 14 dagen na het laatste contact)
 • Was thuis goed je handen voor en na het spelen
 • Houd 1,5 meter afstand, ook tijdens het spelen
 • Kom maximaal 10 minuten voor aanvang naar het TVA park
 • Het clubhuis blijft gesloten, alleen in uiterste nood kan van het toilet gebruik worden gemaakt, en natuurlijk kunnen voor spoedgevallen de AED en Eerste Hulp Kit worden gebruikt.
 • Het is vooralsnog niet toegestaan om gebruik te maken van het terras, dus u wordt vriendelijk verzocht om na het tennissen meteen weer het park te verlaten.

Op 26 mei komt het Bestuur weer bij elkaar en zal er een evaluatie plaatsvinden. Mochten naar aanleiding daarvan nog aanpassingen worden doorgevoerd, dan zullen we u daarover vanzelfsprekend informeren.

We wensen u veel tennisplezier. Hopelijk kunnen we over niet al te lange tijd weer gebruik maken van terras en clubhuis.

Als u vragen heeft, stuurt u dan een mailtje naar bestuur@tvassendelft.nl

Aanvullende informatie is te vinden op de Website van de KNLTB

Sportieve groet,

Bestuur TVA

 

UPDATE VAN 10 MEI:

Beste TVA leden,

Zoals aangekondigd laat de overheid buitensporten weer toe, maar onder zeer specifieke voorwaarden. Vanaf aanstaande maandag 11 mei is het TVA park weer geopend voor alle leden, maar tot en met 31 mei gelden de volgende regels, welke zijn gebaseerd op de richtlijnen van de KNLTB:

 • Er kan door volwassenen (vanaf 19 jaar) vooralsnog alleen worden ge-enkeld, dubbelpartijen zijn in ieder geval tot en met 31 mei nog niet toegestaan.
 • Een uitzondering geldt voor de training, waarvoor (maximaal) 4 spelers per baan toegestaan zijn.
 • Het clubhuis blijft gesloten, dus het is niet mogelijk om af te hangen. Daarom dient u vooraf een baan te reserveren via de KNLTB clubapp. U dient deze app te downloaden, voor zover u dat nog niet heeft gedaan. Alle informatie over de app vindt u HIER
 • Een baan reserveren kan alleen voor een heel uur. U kunt maximaal 2 keer in de week een uur reserveren. Volgende week zullen we evalueren en dan kan dit eventueel nog verruimd worden. Maar voor nu willen we zoveel mogelijk leden de kans geven om een baan te reserveren, vandaar deze beperking.
 • Een baan reserveren kan maximaal 3 dagen van tevoren.
 • Het is niet mogelijk om 2 reserveringen tegelijk te maken. Pas nadat de eerste reservering geëindigd is, kunt u een nieuwe reservering maken.
 • Wij verzoeken u vriendelijk om op 1 dag maximaal voor 1 uur te reserveren.
 • Heeft u een baan gereserveerd, maar bent u verhinderd, vergeet dan niet om de reservering ongedaan te maken in de app, zodat de baan weer voor anderen beschikbaar komt. U dient de baan minimaal 90 minuten voor de reserveringstijd weer vrij te geven, zoniet dan telt het systeem het uur als gebruikt en kunt u daarna nog maar 1 keer reserveren in die week.
 • Het clubhuis is gesloten, alleen in uiterste nood kan van het toilet gebruik worden gemaakt, en natuurlijk kunnen voor spoedgevallen de AED en Eerste Hulp Kit worden gebruikt.
 • Het is niet toegestaan om gebruik te maken van het terras, dus u wordt vriendelijk verzocht om na het tennissen meteen weer het park te verlaten.
 • Voor de jeugd t/m 18 jaar blijven de regels gehandhaafd zoals in voorgaande communicatie vermeld. Er kan dus alleen worden getraind. Vrij spelen kan alleen onder toezicht van een door TVA aangestelde toezichthouder (herkenbaar aan een veiligheidshesje) en op vastgestelde tijdsblokken.
 • De tijdsblokken voor vrij spelen voor de jeugd voor de periode 11 mei t/m 31 mei zijn als volgt:  woensdag en vrijdag van 14.00 – 17.00 uur. Gedurende deze tijdsblokken is er een toezichthouder aanwezig.

Vanaf 1 juni zullen de regels zeer waarschijnlijk verder worden versoepeld, waardoor dubbelen ook weer mogelijk zal zijn. Het bestuur komt 26 mei weer bijeen en zal u daarna verder informeren over eventuele verdere aanpassingen van het protocol.

Meer informatie kunt u lezen op de website van de KNLTB

Wij hopen dat u ondanks de beperkende maatregelen toch weer in staat zult zijn om fijn een balletje te slaan. Wij wensen u daarbij veel plezier en hopen om binnenkort verdere versoepelingen te kunnen doorvoeren.

Als u vragen heeft, stuurt u dan een mailtje naar bestuur@tvassendelft.nl

Sportieve groet,

Bestuur TVA

 

UPDATE VAN 30 APRIL: 

Beste leden van TVA,

Zoals aangekondigd kan het TVA park binnenkort weer in beperkte mate opengesteld worden voor onze jeugdspelers (t/m 18 jaar). Wij hebben van de Gemeente Zaanstad een protocol ontvangen, en met dit document als uitgangspunt is besloten om vanaf zaterdag 2 mei het park dagelijks open te stellen voor jeugdleden om vrij te tennissen tussen 14.00 en 17.00 uur. Dit zal gelden tot en met het einde van de mei vakantie, zondag 10 mei. Vanaf 11 mei zullen de tennislessen voor de jeugd weer worden hervat. Wat betreft het vrij tennissen vanaf 11 mei zullen we bekijken wat de mogelijkheden zijn. Dit is ook afhankelijk van de animo. U zult hierover tegen die tijd worden geïnformeerd.

Gedurende de periode 2 mei t/m 10 mei is er tussen 14.00 en 17.00 uur altijd een toezichthouder van TVA aanwezig. Deze ziet er op toe dat de regels worden nageleefd. Het is zaak dat de aanwijzingen van de toezichthouder worden opgevolgd. Niet naleven van de regels kan gezondheid van anderen in gevaar brengen, en tevens bij controle een fikse boete voor TVA betekenen, iets dat we in deze financieel moeilijke tijden niet kunnen gebruiken.

We zijn vanzelfsprekend heel blij dat we onze jeugdspelers weer de gelegenheid kunnen geven om een balletje te slaan, ook al gaat dat gepaard met een aantal regels. Hieronder volgen deze regels, voortkomend uit het protocol van de Gemeente Zaanstad. We beseffen dat het een hele lijst is, maar in het belang van ieders gezondheid willen we iedereen vragen om ze goed te lezen en na te leven.

 

Veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen 

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer sporten en naar buiten;  
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan bij TVA en ga direct na het spelen weer naar huis;
 • Kom alleen naar TVA gedurende de tijdsblokken voor vrij spelen, of wanneer je training hebt;
 • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar TVA;
 • Reis alleen of kom met maximaal één persoon uit je eigen huishouden;
 • Kom in sportkleding naar de sportlocatie, omkleden bij TVA is niet mogelijk;
 • Ga voordat je naar de TVA vertrekt thuis naar het toilet (het clubhuis is gesloten!); 
 • Was voor en na het spelen thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Douche thuis, douchen bij TVA is niet mogelijk; 
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar); 
 • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht; 
 • Schud geen handen; 
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, de toezichthouder of bestuursleden;
 • sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit het eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde; 
 • Gebruik je eigen racket. Indien je een racket van een ander gebruikt, desinfecteer deze dan voor en  na het spelen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 • Neem een eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 
 • Ga meteen na je sportactiviteit weer naar huis.

  

Specifiek voor ouders en verzorgers:

 • Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 
 • Stem met uw kind uw contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • Breng uw kind(eren) alleen naar TVA tijdens het tijdsblok voor vrij spelen of wanneer zij training hebben; 
 • Breng uw kind(eren) niet naar TVA als uw kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 • Breng uw kind(eren) niet naar TVA als iemand in uw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer sporten en naar buiten;
 • Breng uw kind(eren) niet naar TVA als iemand in uw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Reis alleen met uw kind(eren) of kom met personen uit uw huishouden; 
 • Breng uw kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar TVA; 
 • Als ouder/verzorger/begeleider heeft u geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de sportactiviteit van uw kind(eren); 
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar TVA; 
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders of bestuursleden; 
 • Direct na het vrij tennissen of de training haalt de ouder/verzorger de kinderen op. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.  

 

Hartelijk dank voor jullie begrip en medewerking. Wij hopen dat dit een voorzichtig begin zal zijn van een  weg naar de situatie waarbij we weer allemaal, jong en oud, op en naast de baan zullen staan.

Mocht u vragen hebben, stuurt u dan een e-mail naar bestuur@tvassendelft.nl

Met sportieve groet,

Bestuur TVA

 

 

« Terug

» Nieuws archief

Footer

Welkom bij TV Assendelft

Tennisvereniging Assendelft, opgericht op 14 maart 1969, is de oudste van de twee tennisverenigingen van Assendelft. Ons park aan het Rosa Manuspad 1, of zoals vroeger werd vermeld: “achter Dorpsstraat 321”,  telt 5 kunstgrasbanen en 2 smash court banen (die in 2013 zijn aangelegd), voorzien van een lichtinstallatie. 

Lid worden?

Klikhier om direct lid te worden

Contact

Clubhuis
De Blauwe Terp
Rosa Manuspad 1
1566 BC Assendelft

Telefoon:
075 - 687 33 76
Klik hier voor meer contactgegevens

Route opGoogle Maps