Nieuws

Algemene Ledenvergadering TVA 2018

Op vrijdag 9 november heeft TVA haar 49e ALV gehouden. Klik op "Lees meer" voor een verslag.

 

Op vrijdagavond 09 november 2018 heeft TVA haar 49ste ALV gehouden. Er waren  slechts 36 leden aanwezig, terwijl er 43 aanwezig zouden moeten zijn om tot stemming te kunnen overgaan. In dit geval was dit niet zo erg, want er waren geen heikele punten te bespreken. De zaken die bij agendapunt 8 ter sprake kwamen zullen dan ook bekrachtigd worden in de bestuursvergadering van 10 december a.s.

Om 20.15 uur opende Cees Heijnis de vergadering met de stille hoop dat er alsnog mensen zouden binnendruppelen. Dit bleek ijdele hoop. Na een minuut stilte voor de dierbare oudleden, die ons ontvallen zijn het afgelopen jaar, werden de notulen van de verleden jaar gehouden ALV doorgenomen. Hierover waren geen op- of aanmerkingen. De jaarverslagen werden door de aanwezigen goedgekeurd, waarna Ronald Berkhout het woord kreeg voor het financieel verslag 2017/2018. Hierna kreeg Monique Brussel het woord namens de kascommissie waarna de penningmeesters décharge werd verleend. Agendapunt 6 was de verkiezing van bestuurs- en commissieleden. Bij het bestuur stelden Annemarie Konijn, Micha Ris, Sabine Schootemeijer zich niet meer beschikbaar. Terwijl Dick Jak zich tijdens het verenigingsjaar al om gezondheidsredenen had moeten terugtrekken. Cees dankte de vertrekkende leden hartelijk voor hun inzet voor TVA. Joke Hos komt het bestuur versterken namens de JC en Hans van Eerden doet dit namens de OHC. Cees benadrukte nogmaals dat wij binnen het bestuur twee vacatures hebben: we missen een secretaris en een tweede penningmeester. Bij de commissies zijn er een aantal wijzigingen. Cees gaf aan met name heel gelukkig te zijn met het feit dat de JC aanzienlijk uitgebreid wordt. Cees bewaarde de mutaties binnen de KC voor het laatst, want de man die zich jarenlang ontfermd heeft voor de inkoop nam na 24 jaar afscheid van de KC. Cees vroeg de aanwezige leden of zij wilden instemmen met het verzoek van het bestuur om Dirk Houniet te benoemen als erelid van TVA: een ieder was het hier roerend mee eens. Hierna volgde een gloeiend dankwoord van Dirk. Ronald gaf een helder overzicht van de begroting 2018/2019, waar een ieder zich in kon vinden. Bij agendapunt 8 kwamen de volgende zaken naar voren:

  • De contracten met de beide trainers worden per 24 oktober met 3 jaar verlengd.
  • De Clubapp geactiveerd, maar nog wel de goedkoopste versie. Eerst moet gekeken worden of de duurdere versie functioneert.
  • De leeftijdsgrens kantinedienst wordt gesteld op 67 jaar. Ben je ouder en mocht je nog wel kantinedienst willen draaien, maak dit kenbaar bij Christien Neve.
  • De competitiebijdrage wordt verhoogd naar € 130. Dit geldt met name voor teams die ook enkel spelen. Voor de teams die 3 dozen ballen ontvangen verandert er niets.
  • Het komend jaar zal getracht worden een nieuw beleidsplan 2019-2023 vorm te geven

Hierna hield David Geuke een gloeiend betoog over het naderende 50 jarig bestaan van TVA.

Niemand had iets voor de rondvraag, zodat de vergadering om 21.15 uur gesloten werd. De zaken, die bij agendapunt 8 ter sprake kwamen, zullen in de bestuursvergadering van 10 december bekrachtigd worden. Deze bestuursvergadering is dan formeel de tweede ALV. Je kunt daar uiteraard bij aanwezig zijn, maar het is slechts een formaliteit die de bestuursleden wel kunnen afhandelen.

Bestuur TVA.

« Terug

» Nieuws archief

Footer

Welkom bij TV Assendelft

Tennisvereniging Assendelft, opgericht op 14 maart 1969, is de oudste van de twee tennisverenigingen van Assendelft. Ons park aan het Rosa Manuspad 1, of zoals vroeger werd vermeld: “achter Dorpsstraat 321”,  telt 5 kunstgrasbanen en 2 smash court banen (die in 2013 zijn aangelegd), voorzien van een lichtinstallatie. 

Lid worden?

Klikhier om direct lid te worden

Contact

Clubhuis
De Blauwe Terp
Rosa Manuspad 1
1566 BC Assendelft

Telefoon:
075 - 687 33 76
Klik hier voor meer contactgegevens

Route opGoogle Maps